HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

KLASA: 112-01/21-02/01

URBROJ: 498-03-02-01-01/2-21-02

 

Zagreb, 4. veljače 2021. godine

 

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 126. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-21-10, o prijmu na slobodna radna mjesta izvan nastave od dana 5. siječnja 2021. godine te Izvješća imenovane Komisije, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU

 

Mato Vukoje izabire na radno mjesto Javni službenik na položaju III. vrste voditelj (šef) odsjeka/ Voditelj Odsjeka za tehničke poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 2 mjeseca – 1 izvršitelj  s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta 0,921 sukladno Pravilniku o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Javni službenik na položaju III. vrste voditelj (šef) odsjeka/ Voditelj Odsjeka za tehničke poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 2 mjeseca – 1 izvršitelj, objavljen u Narodnim novinama broj 2/2021 od 8. siječnja 2021. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija je dostavila Izvješće čelniku Sveučilišta slijedom čega je odlučeno kao u izreci Rješenja.

 

                                                                                               REKTOR

                                                                                                      prof. dr. sc. Željko Tanjić