U ono vrijeme: Kad je nagrnulo mnoštvo, poče im Isus govoriti: »Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin. Doista, kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će biti i Sin Čovječji ovomu naraštaju.«

»Kraljica će Juga ustati na Sudu s ljudima ovog naraštaja i osuditi ih jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje i više od Salomona. Ninivljani će ustati na Sudu s ovim naraštajem i osuditi ga jer se obratiše na propovijed Joninu, a evo ovdje i više od Jone!«

Tradicionalno je tumačenje znaka Joninog išlo za time da povuče paralelu između Joninog trodnevnog boravka u utrobi ribe i Isusovog trodnevnog počivanja u utrobi zemlje. 

Međutim, može li se ponuditi i drugačija interpretacija?

Isus se iz poglavlja u poglavlje Lukinog evanđelja trudi: propovijeda, ozdravlja, čini ljudima dobro, donosi im kraljevstvo Božje i potiče ih da ga zajedno s njime izgrađuju.

A opet, ne dobija priželjkivane rezultate – obraćenja.

Kraljica Juga potegnula je na put eda bi čula mudrost Salomonovu – potrudila se, uložila napor i vrijeme. Time je pokazala da joj je stalo, da se za mudrost treba pomučiti.

Ninivljani su se brzo i stubokom obratili na propovijed Joninu – svi su, od kralja pa do najnižeg sluge, stali činiti pokoru. Ne bez humora navodi Knjiga proroka Jone da je čak i stoka (dakle i njihove domaće životinje) sjela u pepeo! A Jona i nije bio neki prorok: bježao je od Božjeg poslanja, otišao namjerno u suprotnom smjeru od onoga što mu ga je naznačio Gospodin. Tek kad ga je, nakon što je bio bačen u more, riba progutala i izbacila natrag na početnu točku, krenuo je Jona – i dalje nevoljko! – propovijedati kako mu je naložio Gospodin. A rezultata k’o u priči: Ninivljani se svi odreda obratili! 

Isus nema takvog uspjeha.

Možda ga zato i smeta to traženje znakova.

A trudi se Isus više od Jone, potegnuo je na dalji put od kraljice.

Podnijet će Isus taj neuspjeh.

Podnijet će još i veći – i za njega kapitalni – neuspjeh smrti na križu.

Ali, upravo nas je tim svojim neuspjehom spasio!

 

Tko bi rekao: naši neuspjesi mogu biti važniji – i snažniji – od naših uspjehâ!