U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Kad opazite da se oblak diže na zapadu, odmah kažete: ‘Kiša će!’ I bude tako. Kad zapuše južnjak, kažete: ‘Bit će vrućine!’ I bude. Licemjeri! Lice zemlje i neba umijete rasuditi, kako onda ovo vrijeme ne rasuđujete?«

»Zašto sami od sebe ne sudite što je pravo? Kad s protivnikom ideš glavaru, na putu sve uloži da ga se oslobodiš pa te ne odvuče k sucu. Sudac će te predati izvršitelju, a izvršitelj baciti u tamnicu. Kažem ti: nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića.«

“Lice zemlje i neba umijete rasuditi, kako onda ovo vrijeme ne rasuđujete?” | izvor: https://bit.ly/3FKDSCQ

 

Zadivljujuće je što sve danas čovjek može učiniti, izmjeriti, spoznati, predvidjeti. Njegov razum odveo ga je daleko, i granica se stalno još dalje pomiče. 

Pa ipak, nekad upravo zbog tog velikog napredovanja u znanju, čovjek još više ispada smiješan kada ne umije raspoznavati one osnovne životne stvarnosti: kada ne zna komunicirati s kolegama i prijateljima, kada nema vještinu iščitavanja ljudskih lica, tj. govora tijela, kada nije u stanju pogoditi prikladan način izražavanja (nego se izvlači, jer da je ono što je izustio bilo tako i tako jedina logična stvar za izreći).

Razumska spoznaja otkopčana od osjećaja i volje i ne vodi daleko.

Stoga nam se vježbati u integriranju tih triju sastavnica ljudskog djelovanja.

Prijedlog vježbe osjećanja:

  • Kako se sada osjećam?
  • Znam li imenovati svoje trenutne osjećaje?
  • Znam li opisati svoje stanje?
  • Mogu li prihvatiti to kako se sada osjećam, bez neodgodive želje da svoje stanje odmah promijenim (jer mi se, primjerice, ne sviđa)?
  • Mogu li prihvatiti svoje ugodne i neugodne osjećaje?

Prijedlog vježbe volje:

  • Jesam li u stanju prepoznati u sebi voljne momente (pokrete)?
   • Npr., zbog pročitane knjige (pogledanog filma) osjetim poticaj da i ja činim kao određeni lik iz knjige (filma), jer sam osvjedočen o dobroti i plemenitosti takvog djelovanja. Dogodi li mi se takvo što ikada?
  • Jesam li u stanju prepoznati i imenovati svoje želje (bez potrebe da ih automatski vrednujem, jesu li one dobre ili loše)?

Vježbati nam se!