U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«

Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem? Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.

 

 

Zanimljivo: vraćamo se u vremenu!

Danas slušamo navještaj anđela Gabrijela Djevici Mariji, a jučer smo svjedočili njenom hitanju u gorje odmah po navještenju. 

Zanimljivo je promatrati što je prethodilo Marijinom ustajanju i hitanju.

Jer, uočavamo najprije ovo: Bog ima prvenstvo – on prvi djeluje. I djeluje slobodno.

Milost naočigled jednostavno „bane“ u Marijin život: ničim prethodno upozorena, ona svjedoči „upadu“ Božjega glasnika u svoj dom!

Božja milost i njegov poziv nisu fenomeni koje treba izazvati, već slobodna Božja djelovanja koja se imaju prepoznati (i po kojima se onda, nakon prepoznavanja, ima djelovati).

Oni s jedne strane ne pitaju za prethodnu pripremljenost („Učiteljice, niste nam najavili kontrolni!“), ali s druge ni ne računaju na isključivo naše učešće, većma se prvotno oslanjaju na dobar temelj što ga osigurava sâm Bog.

Prvo dolazi milost.

Potom ona traži suradnika.

 

Jesam li u svojem životu imao trenutaka poput Marijinih iz epizode Navještenja, kada je nešto što nazivam milošću jednostavno „provalilo“ u moj život i upitalo me za moj odgovor?

I, kakav je moj odgovor na tu provalu bio?