Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: »Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike!« On ime reče:

»Kad molite, govorite:

Oče!

Sveti se ime tvoje!

Dođi kraljevstvo tvoje!

Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan!

I otpusti nam grijehe naše:

ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem!

I ne uvedi nas u napast!«

 

Kruh naš svagdanji.

Oče naš moli da nam Bog svakoga dana dâ kruha za taj dan.

Ponizna molitva.

Svakog dana moli kruh za taj – jedan – dan!

Nema gomilanja.

Nema lažnih sigurnosti, silosâ u kojima se nahrupilo toliko žita da već postoji opasnost da počne truliti.

Oslonjenost na Boga, jer on je dobri Otac.

Uvjerenost da nas – ni ovaj dan – neće ostaviti gladne.

Lijepa molitva.

Hrabra molitva.