Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.

Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj.

Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon.

Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. Zerubabelu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.

U svemu dakle: od Abrahama do Davida četrnaest naraštaja; od Davida do progonstva u Babilon četrnaest naraštaja; poslije progonstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja.

 

 

Kakva je to sretna vijest – da se Sadoku rodi Akim!

Ovo evanđelje formom je monotono, repetitivno, naizgled nezanimljivo.

Ali u njemu u svakoj njegovoj rečenici ustvari odjekuje glas: Isus koji se zove Krist stvarno je postao čovjekom!

Isus koji se zove Krist nije postao čovjekom „k’o bajage“, nego uistinu: on se utjelovio, Sin je uzeo na sebe ljudsku narav.

To među ostalim znači da je ušao u ljudsku obitelj.

Da je imao svoju obitelj: roditelje, rođake, stričeve, tetke.

Među njima ima ljudi koje neki zovu velikima.

Ima i onih koje su drugi smatrali okorjelim grešnicima, a koji su u isti mah bili posebno pozorni na Božje milosrđe i ljubav i čak štoviše bili kanalima njegove ljubavi za druge.

Ima ljudi koji se u ovom popisu ističu jer se ni po čem ne ističu, jer i ne znamo tko su bili.

Isus koji se zove Krist stvarno se utjelovio, nije nas prevario, nije odabrao neku „svemirsku“ obitelj, a niti neku koja, sve dok bi i bila „zemaljska“, bi odisala nekim posebno odabranim pedrigreom.

Sin je Božji u Isusu koji se zove Krist doista postao čovjekom!