U ono vrijeme: Reče Isus: »Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi već, sjedeć u kostrijeti i pepelu, činili pokoru. Ali Tiru i Sidonu bit će na Sudu lakše negoli vama.

I ti, Kafarnaume!

Zar ćeš se do neba uzvisiti?

Do u Podzemlje ćeš se strovaliti.

Tko vas sluša, mene sluša; tko vas prezire, mene prezire. A tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla.«

 

Korozain, Betsaida i Kafarnaum su naselja gdje obitavaju Židovi, koji vjeruju u pravoga Boga.

Tir i Sidon poganski su gradovi.

Kako bi onda njihovi stanovnici mogli biti pobožniji nego oni vjerničkih naseljâ?

Kako to da su ljudi koji ne pripadaju nekoj vjerskoj zajednici (pokatkada/često) požrtvovniji, spremniji na promjenu, pripravniji pažljivije slušati, negoli su to ljudi koji redovito pohađaju vjerske obrede?

Kako to?