Obavještavamo Vas da su rezultati testa apstraktnog mišljenja održanog 12.6.2013. u sklopu provođenja dodatnih provjera za upis na HKS u ak.god. 2013./2014. objavljeni u aplikaciji Postani student.

Eventualne žalbe na rezultate testa apstraktnog mišljenja možete, u pismenom obliku, predati osobno u studentsku službu Sveučilišta u ponedjeljak 17. lipnja 2013. od 9 do 13 sati.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište