U nastavku vam donosimo dio rezultata prvog vala lognitudinalnog istraživanja Studije 2 koju smo provodili od početka prosinca 2021. do kraja veljače 2022. godine. Sudionici su bili djeca u dobi od 10 do 14 godina te jedan od njihovih roditelja. Ovoga puta prikazat ćemo vam rezultate o prosječnom dnevnom korištenju pametnih telefona kod djece.

Na grafičkom prikazu nalaze se podatci o dječjem prosječnom dnevnom vremenu korištenja pametnog telefona iz perspektive djece i objektivnih pokazatelja prikupljenih od roditelja, pomoću  mogućnosti na pametnim telefonima Digitalna ravnoteža i roditeljski nadzor (eng. Digital Wellbeing & parental controls). Djeca u prosjeku procjenjuju kako dnevno provode 2 sata i 55 minuta koristeći pametne telefone. S druge strane, podatci dobiveni od roditelja pokazuju kako tijekom radnih dana djeca u prosjeku koriste pametne telefone 2 sata i 45 minuta, dok tijekom vikenda dnevno u prosjeku provedu 3 sata i 5 minuta. Kada se u obzir uzmu i radni dani i vikend na temelju podataka dobivenih od roditelja, dnevni prosjek vremena korištenja pametnog telefona u djece je 2 sata i 55 minuta.

Zahvaljujemo još jednom  djeci i roditeljima koji su odvojili svoje vrijeme i sudjelovali u našem istraživanju!

[STUDY 2 RESULTS]

Below we present you the second part of the results of the first wave of lognitudinal research in Study 2, which we conducted from the beginning of December 2021 to the end of February 2022. Participants were children aged 10 to 14 years, and one of their parents.. This time we will show you the results on the average daily use of smartphones in children.

The graph shows data on children’s average daily time of smartphone use from the perspective of children and objective indicators collected from parents using the Digital Wellbeing & parental controls settings on smartphones. Children, on average, estimate that they spend 2 hours and 55 minutes a day using smartphones. On the other hand, data obtained from parents shows that, on week days, children use smartphones for an average of 2 hours and 45 minutes, while on weekends they spend an average of 3 hours and 5 minutes a day. When both working days and weekends are taken into account, baesd on the data obtained from parents the daily average time of smartphone use in children is 2 hours and 55 minutes.

We thank again to all the children and parents who took their time and participated in our research!