Donosimo vam prikaz trećeg dijela rezultata istraživanja kojeg smo provodili od veljače do svibnja 2021. godine. Rezultati se odnose na razloge korištenja uređaja digitalne tehnologije. Podsjećamo vas kako su djeca koja su sudjelovala u intervjuima ili grupnim razgovorima tijekom tjedan dana ispunjavala i dnevnik o korištenju digitalnih uređaja – „Moj dnevnik medija‟. Dnevnik je samostalno ili uz pomoć roditelja ispunilo 60 djece, 34 djevojčice i 26 dječaka u dobi od 4 do 15 godina. Podatci iz dnevnika pokazuju kako je dominantan razlog za korištenje uređaja tijekom radnog tjedna i vikenda  zabava. Detaljniji uvid u rezultate možete pogledati na posteru koji smo izradili.

[STUDY 1 RESULTS]

We are presenting you the third part of the results of the research we conducted from February to May 2021. The results refer to the reasons for use of digital technology devices. We remind you that children who participated in interviews or group discussions also filled out a diary about their use of digital technology devices – “My Media Diary”. The diary was completed, independently or with the help of parents, by 60 children, 34 girls and 26 boys aged 4 to 15 years. Data from the diary show that the main reason for using the devices during the workweek and weekend is to have fun. You can see a more detailed insight into the results on the poster we made.