Rezultati pismenog ispita iz kolegija Hrvatske zemlje u razvijenom i kasnom srednjem vijeku, održanog 17.9.2012., izvješeni su na oglsanoj ploči Studijskog odjela povijesti.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište