Prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, sudjelovao je na susretu Upravnog odbora Međunarodne federacije katoličkih sveučilišta (FIUC) koji se održao na Pariškom katoličkom sveučilištu 24. i 25. travnja 2023.
 
Članovi Upravnog odbora u sjedištu FIUC-a razgovarali su o aktivnostima, programima i djelovanju Federacije te o strateškom planu za iduće tri godine. Prihvaćeno je Izvješće o radu koje je predstavila prof. dr. sc. Isabel Capeloa Gil, predsjednica FIUC-a i rektorica Portugalskog katoličkog sveučilišta. Također je odobren i financijski plan. Članovi Upravnog odbora donijeli su i neke odluke o proslavi 100. obljetnice Međunarodne federacije katoličkih sveučilišta koja se će biti iduće, 2024.

Vrijedi istaknuti kako će 11. i 12. listopada 2023. Istraživačka skupina za društvene znanosti Međunarodne federacije katoličkih sveučilišta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održati međunarodnu konferenciju „Mobilnost mladih u 21. stoljeću“ (Youth Mobility in the Twenty-First Century).