Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić sudjelovao je na međunarodnoj konferenciji “Odgoj za demokraciju u fragmentiranom svijetu“ koju je od 17. do 19. ožujka 2022. na Sveučilištu LUMSA u Rimu organizirala Zaklada „Gravissimum educationis“ koju je osnovao sam papa Franjo 2015. s ciljem provedbe odredbi Drugog vatikanskog koncila. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici iz više od 20 zemalja, uključujući profesore s 14 sveučilišta iz 13 zemalja svijeta. Tijekom konferencije održano je četiri okrugla stola i više plenarnih izlaganja s izlagačima iz cijelog svijeta koja su se bavila odgojem i demokracijom u kontekstu javnog upravljanja, ekonomije, razvoja društva, komunikacija, sporta, umjetne inteligencije i budućnosti uopće. Program konferencije dostupan je na poveznici.

Sudionici konferencije susreli su se sa Svetim Ocem. Tom prigodom je papa Franjo sudionicima konferencije poručio da pomognu mladima razumjeti i cijeniti vrijednosti života u demokraciji, da pouče mlade kako se opće dobro stvara ljubavlju te kako je važno odgajati mlade da autoritet znači služenje.

Za radio Vatikan rektor Tanjić je dao intervju u kojem je komentirao Papinu tezu da studij ne treba biti isključivo stjecanja znanja ili vještina, već i odgoj za poštivanje, za razgovor, za različitost, za djelovanje na temelju kršćanskih vrijednosti. Rektor Tanjić  Pauli Mariji Stier, bivšoj studentici HKS-a, u intervjuu  je rekao kako su, osim stjecanja znanja i vještina tijekom studija, naši studenti izuzetno aktivni kao volonteri. „Tome smo svjedočili u vrijeme pandemije i potresa. Mnogi volonteri na različite su načine pomagali i bili aktivni u svojim crkvenim ili društvenim zajednicama, kao i na sveučilištu. Vjerujemo da je upravo to ono  na što nas je Papa potaknuo u svom govoru“ – rekao je rektor Tanjić.

Osim sa sudionicima konferencije tijekom svog posjeta u Rimu rektor Tanjić susreo s prof. dr. sc. Hansom Zollnerom, profesorom na Institutu za psihologiju i predsjednikom Instituta za antropologiju, Interdisciplinarne studije o ljudskom dostojanstvu i skrbi Papinskog sveučilišta Gregoriana (bivši Centar za zaštitu djece). Profesor Zollner izrazio je svoje zadovoljstvo s razvojem Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba kojem je upravo Institut za antropologiju dao podršku pri osnivanju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u svibnju 2021.

 Papin govor na audijenciji