U sklopu je kolegija „Od dijalektologije ka sociolingvistici“ doc. dr. sc. Filipa Galovića na diplomskoj razini dana 16. 4. 2018. godine gostovao red. prof. dr. sc. Velimir Piškorec s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

            Prof. Piškorec, dobitnik Državne nagrade za znanost, jedan je od najuvaženijih hrvatskih filologa koji se bavi sociolingvistikom, dodirnim jezikoslovljem, ekolingvistikom, zaštitom ugroženih hrvatskih mjesnih govora te drugim bitnim temama. Profesor ima bogati znanstveni opus te je bio suradnikom više projekata, a već nekoliko godina vodi značajan projekt „Hrvatski zvučni atlas atlas“, čijim je zamjenikom upravo naš doc. dr. sc. Filip Galović.

            U gostujućem su predavanju studenti bili upoznati s pojedinim sociolingvističkim i ekolingvističkim temama te su se susreli s raznolikosti mjesnih govora zastupljenih u „Hrvatskome zvučnome atlasu“, ali su sudjelovali i u govorenju te analizi određenih primjera iz vlastitih mjesnih govora odakle potječu.

Doc. dr. sc. Filip Galović zahvalio je red. prof. dr. sc. Velimiru Piškorcu na interesantnome predavanju i diskusiji sa studentima, a prof. Piškorec posebno je istaknuo činjenicu da se na našem Sveučilištu marljivo radi na dijalektološkim i sociolingvističkim temama, kao i onima koji su neodvojivi od hrvatske baštine i kulture, što je iznimno važno.