Raspored za zimski i ljetni semestar u akademskoj godini 2021./2022. objavljen je za I. godinu studija Medicine.

Za raspored kliknite na ime predmeta.  

Zimski semestar – Medicinska humanistika 1
Zimski/Ljetni semestar – Stanice i tkiva, Kontrolni i opskrbni sustavi, Trup i utroba, Glava i vrat
Zimski semestar – Digitalne tehnologije u zdravstvenom sustavu i e-zdravstvo
Zimski semestar – Osnove predkliničkih istraživanja i predkliničkog razvoja lijeka

Ljetni semestar – Istraživanja u biomedicini i zdravstvu 1
Ljetni semestar – Zagonetka boli
Ljetni semestar – Biomedicinski materijali