Raspored svetih misa do kraja lipnja 2013. 

 

ponedjeljak, 17. lipnja u 8.15 h – vlč. Željko Tanjić

utorak, 18. lipnja u 12.00 h – vlč. Željko Tanjić

srijeda, 19. lipnja u 8.15 h – vlč. Krunoslav Novak

četvrtak, 20. lipnja u 12.00 h – vlč. Krunoslav Novak

petak, 21. lipnja u 8.15 h – vlč. Krunoslav Novak

sreijda, 26. lipnja u 8.15 h – vlč. Željko Tanjić

četvrtak, 27. lipnja u 12.00 h – vlč. Željko Tanjić

petak, 28. lipnja u 8.15 h – vlč. Željko Tanjić

 

Hrvatsko katoličko sveučilište