Poštovani pristupnici,

raspored pristupanja Testu apstraktnog mišljenja (TAM) objavljen je OVDJE.  SUBOTA, 29. 6. 2024. u 10 sati!

TAM se odvija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Ilica 242 u Zagrebu.

Molimo provjerite jeste li dobili e-poštu za pristupanje TAM-u s adrese e-pošte tam@unicath.hr. Ukoliko niste, obavezno provjerite neželjenu poštu. E-poštu pristupanja TAM-u dobivate na adresu e-pošte koju ste upisali u aplikaciju Postani student. 

RASPORED PREDAVAONICA

Hrvatsko katoličko sveučilište