Obavještavaju se pristupnici natječaju za upis na preddiplomski sveučilišni studij psihoogije (u ak. g. 2015./2016.) da će testu apstraktnog mišljenja pristupiti 27. lipnja 2015. godine u prostorima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242 u Zagrebu.

Raspored pristupanja testu apstraktnog mišljenja generiran je prema OIB-ima pristupnika. Radi lakšeg snalaženja u rasporedu, poslužite se prečacem na tipkovnici: ctrl+f. Pritiskanjem prečaca aktivirat ćete dijaloški okvir tražilice u koji je zatim potrebno unjeti OIB pristupnika. Nakon unošenja OIB-a pritisnite traži/search

Pristupnici testiranju moraju pristupiti u dodijeljenom im terminu.

Pristupnici su na testiranje dužni ponijeti:

  • Valjanu službenu identifikacijsku ispravu sa slikom (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu)
  • OIB
  • Plavu ili crnu kemijsku

Detaljnom rasporedu pristupanja testu apstraktnog mišljenja (sa terminima i lokacijama) možete pristupiti putem niže priloženog linka:

RASPORED PRISTUPANJA TESTU APSTRAKTNOG MIŠLJENJA

 

U slučaju potrebe, molimo da se sa svim upitima obratite Studentskoj službi Hrvatskog katoličkog sveučilišta:

Tel: 01/3706-613 i 01/3706-609

e-mail: studentska.sluzba@unicath.hr

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište