Raspored pristupanja dodatnim provjerama, motivacijskom razgovoru i pristupnom intervjuu, za pristupnike koji se natječu za upis na diplomske sveučilišne studije Hrvatskog katoličkog sveučilišta objavljen je na https://www.unicath.hr/upisi/diplomski-sveucilisni-studiji u rubrici Razredbeni postupak /Dodatne provjere i kalendar /“naziv studija“.

Dodatnim provjerama pristupate po abecednom redu u terminu koji Vam je određen rasporedom.

Svi pristupnici dužni su imati službenu identifikacijsku ispravu sa slikom (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola).