Obavještavaju se redoviti studenti da je na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta objavljen raspored za ljetni semestar akad. god. 2015./2016.