Dana 15. lipnja 2018. godine  raspisuje se natječaj za kandidate koji u akademskoj godini 2018./2019. žele upisati poslijediplomske (doktorske) sveučilišne studije iz povijesti ili sociologije koji su, po uzoru na dobre prakse u Europi, mentorskoga tipa. Tim činom otpočinje realizacija poslijediplomskih doktorskih studija povijest i sociologija za koje je Hrvatsko katoličko sveučilište dobilo Dopusnice Ministarstva znanosti i obrazovanja RH. Ujedno je riječ i o prvim akreditiranim poslijediplomskim sveučilišnim studijima na Hrvatskome katoličkome sveučilištu čime je uspostavljena obrazovna vertikala i zaokružena mogućnost stjecanja najvišega akademskoga stupnja. U tom kontekstu 14. lipnja 2018. godine održana je prva – konstituirajuća sjednica Sveučilišnoga vijeća poslijediplomskih studija Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan Kušar, predsjednik, prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol, prof. dr. sc. Anka Mišetić, prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić, prorektor za znanost, izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič, prorektorica za nastavu, prof. dr. sc. Emilio Marin, voditelj Poslijediplomskoga sveučilišnoga studija Povijest i prof. dr. sc. Gordan Črpić, voditelj Poslijediplomskoga sveučilišnoga studija Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskom društvu.

Za upis je potrebno zadovoljiti opće i posebne uvjete o čemu se informacije mogu pronaći na mrežnoj stranici Sveučilišta: www.unicath.hr/upisi/poslijediplomski-sveucilisni-studiji. Prijave se zaprimaju u Službi za studentska pitanja Sveučilišta: studentska.sluzba@unicath.hr, od 15. lipnja do 30. rujna 2018. godine.