IMG_3143

U utorak 28. veljače 2017. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Agencija za znanost i visoko obrazovanje održala je radionicu o akreditaciji doktorskih studija. Radionicu je vodila dr. sc. Marina Matešić, načelnica Odjela za akreditaciju u znanosti Agencije za znanost i visoko obrazovanje.IMG_3166

Budući da Hrvatsko katoličko sveučilište priprema inicijalnu akreditaciju poslijediplomskih studija iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje povijest, i iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje sociologija, radionici su nazočili Uprava Sveučilišta, pročelnici Odjela i ostali zaposlenici Hrvatskog katoličkog sveučilišta u nastavi i izvan nastave.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište