U četvrtak, 16. prosinca 2022., poslijedoktorand s Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, dr. sc. Kristijan Sedak, i studentice preddiplomskog studija komunikologije, Lucia Zadravec i Leticija Deltin, u Pučkom su otvorenom učilištu u Ogulinu održali radionicu ,,Komunikacija umjetnosti“ koja je namijenjena osobama s invaliditetom te djeci i mladima s teškoćama u razvoju. Cilj je radionice bio toj posebno ranjivoj skupini približiti umjetnost (slikarsku, filmsku, glazbenu i kazališnu) približiti pomoću komunikacije.

Projekt sufinancira Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a provodi ga Boom teatar u partnerstvu s Udrugom Radost i Pučkim otvorenim učilištem Ogulin.