U četvrtak, 20. siječnja 2022. asistent s Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta Kristijan Sedak, zajedno sa studenticama preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Doris Božičević i Matea Mihalj, održao je radionicu “Emocije i facijalne eskpresije u umjetnosti” u Ogulinu u sklopu projekta “Boom mogućnosti” namijenjenom osobama s invaliditetom i djeci i mladima s teškoćama u razvoju.
 
Projekt provodi boom teatar u partnerstvu s Udruga Radost i Pučkim otvorenim učilištem Ogulin, a sufinancira ga Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.