Naš asistent dr. rer. nat. Dominik-Borna Ćepulić jedan je od autora rada COVIDiSTRESS Global Survey dataset on psychological and behavioural consequences of the COVID-19 outbreak  koji je nedavno objavljen u znanstvenom časopisu unutar Nature Research grupe Scientific Data.

Rad je rezultat suradnje znanstvenika COVIDiSTRESS Global Survey projekta u sklopu kojeg su se od ožujka do svibnja 2020. godine prikupljali podaci o psihološkim aspektima i odgovorima na pandemiju koronavirusa na 47 svjetskih jezika i dijalekata. Jedan od članova znanstvenog konzorcija projekta je i naš postdoktorand dr. sc. Ivan Flis.
U radu je opisana prikupljena baza podataka s preko 150 tisuća sudionika koja će poslužiti znanstvenicima da bolje razumiju međukulturalne razlike u izvorima i intenzitetu stresa tijekom pandemije, povjerenju prema institucijama, stavovima prema protuepidemijskim mjerama, te ostalim relevantnim psihološkim mjerama.