Odjel za psihologiju

Odjel za psihologiju – riječ Pročelnice

izv. prof. dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk Pročelnica Odjela za psihologiju

Poštovani i dragi, sadašnji i budući, studenti i studentice studija psihologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta,

posebno mi je drago što ste odabrali naš studij psihologije na HKS-u koji, poštujući sva pravila struke i naglašavajući izvrsnost znanja i nastave, ima i naglašenu odgojnu dimenziju. To se prvenstveno odnosi na odgoj cjelovite osobe koja će se u svom životu i radu oslanjati na općeljudske vrijednosti – poštovanje, zajedništvo, toleranciju, empatiju, uvažavajući sve naše sličnosti i različitosti. Studije psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu kreiran po uzoru na studije na uglednim europskim i američkim, posebice katoličkim, sveučilištima, s kojima ima zajednička uporišta koja proizlaze iz Bolonjske deklaracije i Europske diplome iz psihologije te Kodeksa etike Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Kodeksa etike psihološke djelatnosti Hrvatske psihološke komore.

Po završetku preddiplomskog sveučilišnog studija psihologije stječe se naziv prvostupnika/prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) psihologije. Preddiplomski sveučilišni studij psihologije obuhvaća sadržaje iz različitih područja psihologije i znanstvenih disciplina bliskih psihologiji te stjecanja nužnih znanja, vještina i kompetencija za diplomski studij psihologije. Uključuje obvezne i izborne predmete (psihologijski, nepsihologijski, zajednički).

Po završetku diplomskog sveučilišnog studija psihologije stječe se naziv magistra/magistre (mag.) psihologije, a studij uključuje stjecanje potrebnih profesionalnih znanja i vještina nužnih za obavljanje psihološke prakse. Diplomski studij također uključuje i obvezne i izborne predmeti, gdje posebno treba spomenuti obvezni i izborne predmete stručne prakse, koja se provodi u nizu ustanova i organizacija na području Republike Hrvatske s kojima smo potpisali sporazume o suradnji.

Posebno bih htjela spomenuti i Laboratorij za psihologijska istraživanja koji je počeo s radom u rujnu 2014. To je suvremeno opremljen integrirani laboratorij za opažanje i eksperimentalnu psihologiju u kojem se također izvodi i dio nastave u okviru našeg studija.

Vrijedi također spomenuti i Centar za psihološko savjetovanje Hrvatskog katoličkog sveučilišta, u kojem rade naši nastavnici i kojem se možete obratiti u slučaju poteškoća s kojima se susrećete u svojem studentskom životu i radu, ali i problema u svakodnevnom životu općenito.

Svi naši nastavnici su ovdje radi vas, radi prenošenja svojeg bogatog znanja i iskustva na vas, buduće psihologe, i stoga su nam jako važne i vaše povratne informacija o našem radu.
Od vas opet očekujemo aktivno sudjelovanje u nastavi, savjesnost, upornost i marljivost u svladavanju neophodnih znanja i vještina, ali i kreativnost te sudjelovanje u raznovrsnim vannastavnim aktivnostima koje vam se nude na našem Sveučilištu.

Želim vam puno uspjeha u studiju na našem Sveučilištu!

 

Kontakt: studentska.sluzba@unicath.hr
Obavijesti o upisima potražite na linku