Izvješćujemo studente diplomskog sveučilišnog studija Psihologija kako se odgađa predavanje iz predmeta Psihologija obrazovanja u subotu 14. 1. 2023. godine. Nadoknada predavanja održat će se u petak 13. 1. 2023. u redovitom terminu nastave nakon kolokvija.