Dana 25. studenog 2017. godine održano je drugo terensko istraživanje u sklopu projekta „Percepcije hrvatskih, slavonskih i dalmatinskih elita u kasnom srednjem i ranom novom vijeku“ (HKS-2017-6). U istraživanju je sudjelovalo devetero studenata diplomskog studija povijesti – Nikolina Domović, Robert Iveković-Misirača, Matea Jurić, Davor Krištić, Zrinka Pavković, Žana Marija Podgorelec, Josip Smernić, Tomislav Smolčić i Mirela Škrljac, te tri nastavnika – doc. dr. sc. Hrvoje Kekez, dr. sc. Valentina Janković i dr. sc. Tomislav Matić. Istraživanje je provedeno na ostacima samoborske utvrde, djelomično rekonstruiranoj utvrdi Novigrad na Dobri i starom gradu Dubovcu. Istraživačka grupa obišla je i ostatke bastiona prvotne karlovačke utvrde. Provedena je dokumentacija zatečenog stanja, kao i mjerenje dimenzija sačuvanih ostataka, utvrđivanje slojeva gradnje, fotografiranje arhitektonskih detalja i utvrđivanje općeg stanja objekata. Studenti su u sklopu priprema za terensko istraživanje imali zadatak istražiti povijest samih objekata, kao i plemićkih obitelji koje su ih posjedovale. Terensko istraživanje uspješno je provedeno, unatoč lošem vremenu i hladnoći. Ovo je istraživanje doprinijelo projektu u sklopu kojeg je provedeno produbljivanjem znanja o rečenim utvrdama kao fokalnim točkama i uporištima moći plemićkih elita samoborskog i karlovačkog kraja, ali i o plemićkim obiteljima koje su ih posjedovale, održavale i doprinijele njihovoj izgradnji.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište