Prorektor za međunarodnu suradnju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu prof. dr. sc. Emilio Marin boravio je u Budimpešti od 17. do 19. svibnja 2018. u okviru izaslanstva Rektorskog zbora kao predstavnik Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a na poziv Mađarske rektorske konferencije u povodu njezina 30-godišnjeg jubileja.

 

 

 

 

 

Osim sudjelovanja u prigodnim događanjima, prorektor Marin je imao kraće zasebne susrete s rektorima dvaju najvećih budimpeštanskih javnih sveučilišta. Prof. Laszlo Borhy, rektor Eoetvoes Lorand sveučilišta (ELTE), najavio je da će rado na jesen posjetiti naše Sveučilište, kao i sudjelovati u zajedničkom događanju. Prof. Andras Lanczi, rektor Corvinus sveučilišta, izrazio je suglasnost za suradnju između naših sveučilišta i razmjenu nastavnika i studenata.

Na kraju boravka u Budimpešti, prorektor E. Marin, susreo se u Rezidenciji argentinskog veleposlanika u Mađarskoj i Hrvatskoj, u Budimpešti, s veleposlanikom Nj.E. g. Maxmilianom Gabrielom Gregoriom Cernadasom , nerezidentnim veleposlanikom Argentine u RH, te slijedom nedavnog studijskog putovanja u Argentini, u okviru izaslanstva Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, vodio razgovor o mogućnostima daljnje suradnje s argentinskim sveučilištima i znanstvenim institutima. Veleposlanik Maximiliano Gabriel Gregorio Cernadas obećao je svaku izravnu i neizravnu potporu tim nastojanjima.

Tekst i fotografija: prof. dr. sc. Emilio Marin