Sisačka biskupija poziva na promociju knjige Antemurale Christianitatis. Crkva i društvo na području Središnje Hrvatske krajem 15. i početkom 16. stoljeća koja će se održati 16. rujna 2021. sa početkom u 19:30 sati u prostorijama Velikog kaptola, Trg bana Josipa Jelačića 10, Sisak.

Zbornik sadrži deset tekstova na temu vojnih, kulturnih i društvenih događaja i promjena kroz koje je prolazio prostor današnje središnje Hrvatske tijekom turbulentnog razdoblja osmanskih osvajanja i unutrašnjih previranja na kraju srednjega vijeka. Tekstovi analiziraju nekoliko vojnih događaja indikativnih za strateško stanje hrvatskih zemalja krajem srednjeg vijeka – bitku kod Dubice 1513. i bitku kod „gaza Zrinskih“ 1483. godine, te aktivnosti bana Petra Berislavića u organizaciji obrane od Osmanskog Carstva. Dio tekstova bavi se tadašnjim stanjem u kulturi, te je tako analizirana i kontekstualizirana sintagma „Antemurale Christianitatis“, koja se u to vrijeme počela primjenjivati na hrvatske zemlje i proučen je utjecaj njihovog političkog i vojnog položaja na ideju države i državnosti u kasnosrednjovjekovnoj Hrvatskoj. Određeni tekstovi proučavaju stanje određenih društvenih slojeva i skupina u tadašnjoj središnjoj hrvatskoj, poput redovništva, nižeg i višeg plemstva. Jedan od tekstova donosi analizu dosadašnjih saznanja o tvrdom gradu Dubici, važnoj obrambenoj točki tadašnjih hrvatskih zemalja. Zbornik je objavljen 2021. godine u izdanju Sisačke biskupije, Hrvatskog katoličkog Sveučilišta i Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

O zborniku će govoriti njegovi urednici dr. sc. Tomislav Matić i doc. dr. sc. Stipica Grgić.