Prof. dr. sc. Livia Puljak s Odjela za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta započela je u jesen 2018. godine rad na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Od 2018. godine do danas samostalno je ili u suautorstvu objavila 78 znanstvenih članaka s afilijacijom Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Svi članci objavljeni su u međunarodnim znanstvenim časopisima s područja biomedicine i zdravstva (Journal of Clinical Epidemiology, Research Synthesis Methods, BMC Medical Research Methodology, Trials, Journal of General and Internal Medicine, itd). Profesorica Puljak voditeljica je Centra za medicinu i zdravstvenu zaštitu utemeljenu na dokazima pri HKS-u, u okviru kojeg se brojnim istraživanjima promiče medicina utemeljena na dokazima i prikladna znanstvena metodologija. Znanstveni radovi koji se izrađuju u okviru Centra važan su čimbenik povećanja vidljivosti Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Hrvatskoj i svjetskoj akademskoj zajednici.

U ime akademske zajednice Hrvatskog katoličkog sveučilišta želimo joj obilje Božjeg blagoslova i uspjeha u daljnjem radu.