U srijedu 13. listopada 2021. godine u dvorani “Blaženi Alojzije kard. Stepinac” predstavljeni su rezultati projekta Promicanje integriteta prilikom korištenja istraživačkih rezultata prema politici utemeljenoj na dokazima: fokus na ne – medicinska istraživanja (PRO – RES). Projekt je usmjeren na stvaranje okvirnog vodiča koji je sveobuhvatan, fleksibilan i održiv te pokriva spektar ne-medicinskih znanosti i nudi praktična rješenja za sve dionike u području istraživačke etike i integriteta. Voditelj projekta izv. prof.dr.sc. Zvonimir Koporc predstavio je rezultate projekta.