Suvremene migracije Hrvata u Njemačku

Suvremene migracije Hrvata u Njemačku

Ovaj projekt bavi se aktualnom temom iseljavanja Hrvata u Njemačku, budući da je danas u Hrvatskoj vrlo malo stručnih, a još manje znanstvenih radova koji se bave najnovijim analizama migracija hrvatskih građana. U projektu se nastoji dokazati tezu da su potisni...
Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja

Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja

Cilj projekta je razvijanje i testiranje novih neurodinamičkih modela vidne percepcije i kategorijalnog učenja. Dosadašnji računalni modeli neuronskih mreža ne uspijevaju na zadovoljavajući način objasniti veliku količinu empirijskih podataka o vidnoj percepciji,...
Metakognicija u kategorijalnom učenju, mišljenju i razumijevanju

Metakognicija u kategorijalnom učenju, mišljenju i razumijevanju

Doc. dr. sc. Mia Šetić Beg i doc. dr. sc. Marija Šakić sa Odjela za psihologiju sudjeluju u projektu „Metakognicija u kategorijalnom učenju, mišljenju i razumijevanju“ čiji je nositelj Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. Glavni cilj ovog projekta jest istražiti...