Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja

Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja

Cilj projekta je razvijanje i testiranje novih neurodinamičkih modela vidne percepcije i kategorijalnog učenja. Dosadašnji računalni modeli neuronskih mreža ne uspijevaju na zadovoljavajući način objasniti veliku količinu empirijskih podataka o vidnoj percepciji,...
Metakognicija u kategorijalnom učenju, mišljenju i razumijevanju

Metakognicija u kategorijalnom učenju, mišljenju i razumijevanju

Doc. dr. sc. Mia Šetić Beg i doc. dr. sc. Marija Šakić sa Odjela za psihologiju sudjeluju u projektu „Metakognicija u kategorijalnom učenju, mišljenju i razumijevanju“ čiji je nositelj Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. Glavni cilj ovog projekta jest istražiti...