Natječaj QuantERA 2021

Konzorcij QuantERA 12. ožujka objavio je novi natječaj za podnošenje projektnih prijedloga u području kvantnih informacijskih i komunikacijskih znanosti i tehnologija uz sufinanciranje Europske komisije (Natječaj QuantERA 2021). Natječaj obuhvaća dvije osnovne teme: (1) Kvantne pojave i kvantni resursi; (2) Primijenjena kvantna znanost.

INA Zeleni pojas 2021

Inin program Zeleni pojas natječaj je za sufinanciranje ekoloških projekata. Sve uvjete natječaja Zeleni pojas 2021. potražite na sljedećem linku:

NATJEČAJ ZELENI POJAS 2021 ili se prijavite na:  ONLINE PRIJAVA