Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Otvoren je poziv na natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Adris

Otvoren je poziv na natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Adris za sljedeće programe Zaklade: 

ZNANJE I OTKRIĆA: program potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima
STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA: program potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima, projektima zaštite prirode, projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske izvornosti te humanitarnim projektima i pomaganju djeci bez roditelja.

Opći kriteriji za dodjelu sredstava:

 • kvaliteta projekta/programa i njegov doprinos ostvarenju ciljeva Zaklade
 • originalnost, stupanj inovacije i napretka
 • objektivna i transparentna financijska procjena
 • doprinos projekta/programa ukupnom razvoju društva
 • strateška važnost projekta/programa i njegova sposobnost da unaprijedi područje projekta/programa
 • ugled i postignuća institucije i/ili nositelja projekta koji predlaže dodjelu potpore
 • vrijednost ostalih prijavljenih projekata/programa.

Za dodjelu STIPENDIJA Zaklade za školsku/akademsku godinu 2019./2020. mogu se natjecati:

UČENICI SREDNJE ŠKOLE koji nisu stariji od 19 godina i REDOVNI STUDENTI NA PREDDIPLOMSKOM I DIPLOMSKOM ILI INTEGRIRANOM PREDDIPLOMSKOM I DIPLOMSKOM STUDIJU na hrvatskim i inozemnim sveučilištima koji nisu stariji od 25 godina i koji:

 • nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred srednje škole / godinu studija
 • nisu maturanti ni apsolventi
 • imaju prosjek ocjena u dosadašnjem srednjem školovanju / na studiju 4,5 ili više
  (za učenike prvog razreda srednje škole računa se i prosjek ocjena od petog do osmog razreda osnovne škole; za studente prve godine preddiplomskog studija računa se i prosjek ocjena srednje škole, uspjeh na ispitima državne mature i ocjene do trenutka prijave, a za studente prve godine diplomskog studija prosjek ocjena na preddiplomskom studiju i ocjene do trenutka prijave)
 • imaju hrvatsko državljanstvo.

POLAZNICI POSLIJEDIPLOMSKOG STRUČNOG I ZNANSTVENOG USAVRŠAVANJAkoji nisu stariji od 35 godina i koji:

 • su na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju imali prosjek ocjena 4,5 ili više
 • sami snose troškove poslijediplomskog usavršavanja
 • imaju hrvatsko državljanstvo.

POLAZNICI POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA I MEĐUNARODNOG DVOJNOG DOKTORATA (za stipendiju za izradu doktorskog rada) koji nisu stariji od 35 godina i koji:

 • su na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju imali prosjek ocjena 4,5 ili više
 • na poslijediplomskom doktorskom studiju imaju prosjek ocjena 4,5 ili više
 • su obranili temu doktorskog rada
 • imaju hrvatsko državljanstvo.

Za sredstva Zaklade mogu se natjecati pojedinci (fizičke osobe) i institucije (pravne osobe) koji udovoljavaju uvjetima natječaja, osim trgovačkih društava (d. o. o. i d. d.) i obrta. Sredstva Zaklade za projekte/programe mogu se iskoristiti samo za izravne troškove realizacije projekta/programa.

Prijave na natječaj zaprimaju se zaključno do 26. lipnja 2019. godine, a podnose se isključivo na hrvatskom jeziku putem službenih obrazaca Zaklade. Obrasci se nalaze i mogu se preuzeti na službenim internetskim stranicama Zaklade, a pozivom na brojeve telefona 01/3713-740 i 01/3713-722 može se zatražiti da budu poslani poštom na adresu tražitelja.

Više o natječaju možete pronaći OVDJE .

Izvor: službene stranice Zaklade Adris.