Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja za prijavu zajedničkih projekata znanstveno-tehničke suradnje između Hrvatske i Austrije za 2020.-2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Savezno ministarstvo obrazovanja, znanosti i istraživanja Republike Austrije zajednički provode i sufinanciraju program na temelju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Austrijske savezne vlade o znanstveno-tehničkoj suradnji, s ciljem intenziviranja međunarodne znanstvene suradnje obiju zemalja i poticanja mobilnosti znanstvenika u sklopu bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata. Također se znanstvenicima želi omogućiti suradnja u međunarodnom okruženju i razvoj znanstvenih karijera, osobito mladih znanstvenika i znanstvenica.

Na natječaj se mogu javiti kao voditelji projekta s hrvatske strane visokoškolski nastavnici izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima. Prijedlozi projekata koji uključuju poslijediplomske/doktorske studente, mlade znanstvenike i znanstvenice, posebno će se vrednovati.

Preduvjet za prijavu je zajednički definiran znanstvenoistraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja. Temeljno financiranje projekta suradnje mora biti osigurano na obje strane. Prihvatljivi prijavitelj s hrvatske strane mora imati aktivan projekt (najmanje do srpnja 2021. kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova ili programa Europske unije.

Sve prijave moraju biti podnesene objema stranama: hrvatski voditelj projekta prijavu podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, austrijski voditelj projekta prijavu podnosi Austrijskoj agenciji za međunarodnu suradnju u području obrazovanja i istraživanja.

Moguće je prijaviti projekte iz svih znanstvenih područja bez ograničenja.

Više o natječaju pročitajte na stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

Trajanje projekata: dvije godine (1. siječnja 2020. – 31. prosinca 2021.)
Datum do kojega se podnose prijave17. svibnja 2019. godine

Izvor: Minstarstvo znanosti i obrazovanja