Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2022. godini

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2022. godini:

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Znanost/ZnanstvenaInfrastruktura/ZnanstveniSkupPopularizacija/Znan-casopisi2022//Javni-poziv-za-financijsku-potporu-znanstvenim-casopisima-i-casopisima-za-popularizaciju-znanosti-u-2022.pdf   

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima: https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci te je za prijavu na Javni poziv potrebno obavezno ispuniti elektronički obrazac. Sva pitanja vezana uz objavljeni Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektronički, slanjem upita na adresu elektroničke pošte np-casopisi@mzo.hr .

Prijave se podnose zaključno s danom 23. svibnja 2022.

izvor: www.mzo.gov.hr