Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Natječaj Hrvatske zaklade za znanost – “Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

 

Svrha natječaja je stabilno i kontinuirano financiranje razvoja karijera doktoranada. Mentorima se omogućuje da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te tako usmjeriti karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.

Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.

 

Datum raspisivanja natječaja: 12. siječnja 2021. godine
Rok za prijavu mentora: 16. veljače 2021. godine zaključno do 13 sati
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Okvirni broj doktoranada: 200
Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće doktoranda
Trajanje financiranja: najviše 4 godine
Okvirni početak financiranja: jesen 2021. godine

 

TEKST NATJEČAJA (.pdf)

CALL FOR PROPOSALS (.pdf)

UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (.pdf)

 

Prijavna dokumentacija

Obrazac A – Prijava mentora
Obrazac B – Detaljan plan razvoja karijere doktoranda
Obrazac C – Potpora Organizacije

PROTOKOL ZA ADMINISTRATIVNI PREGLED PRIJAVA
KRITERIJI ZA VREDNOVANJE MENTORA

NACRT UGOVORA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA

 

Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu doktorandi@hrzz.hr.

Zaprimljeni upiti kao i odgovori bit će objavljivani na mrežnim stranicama Zaklade dva puta tjedno.