Redovita profesorica na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Livia Puljak nalazi se među 2% znanstvenika na svijetu s najvećim utjecajem citiranosti u 2019. godini prema znanstvenom istraživanju „Updated science-wide author databases of standardized citation indicators“ koju su proveli profesori John P. A. Ioannidis, Kevin W. Boyack i Jeroen Baas sa Sveučilišta Stanford u Kaliforniji (SAD). Istraživanje, objavljeno u znanstvenom časopisu PLoS Biology, analizira znanstvenu citiranosti oko 160 000 najcitiranijih svjetskih znanstvenika u svim disciplinama i obuhvaća 2% svjetskih znanstvenika s najvećim utjecajem citiranosti u pojedinim granama znanosti.

Metodologija rangiranja zasnovana je na većem broju kriterija, uključujući broj samostalnih znanstvenih radova, broj radova u kojima je znanstvenik prvi autor ili zadnji autor, broj citata tih radova i nekoliko indeksa citiranosti. Promatrani su radovi tijekom cijele karijere znanstvenika do kraja 2019. te citiranost radova u kalendarskoj godini 2019. Prof. dr. sc. Livia Puljak nalazi se na listi utjecaja citiranosti za 2019. godinu.

„Biti dio ove sjajne, izdvojene grupe znanstvenika veliki je kompliment za moje suradnike i mene, i naša objavljena istraživanja iz područja sinteze dokaza i znanstvene metodologije. Važno je naglasiti da u svom istraživanju Ioannidis i suradnici nisu poredali znanstvenike po ukupnom broju citata nego su napravili analizu utjecaja citata, prema nizu različitih pokazatelja koje oni smatraju uspjehom. Osobito mi je drago da u ovom dobrom društvu ima mnogo hrvatskih kolega.“ – izjavila je profesorica Puljak.

Na listi se uz prof. dr. sc. Liviju Puljak nalazi još 46 znanstvenika s hrvatskih sveučilišta i instituta. Više podataka nalazi se na poveznici.

Profesorica Livia Puljak diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Splitu 2002. godine. Trogodišnje postdoktorsko usavršavanje obavila je u Sjedinjenim Američkim Državama, na University of Colorado Health Sciences Center, Denver, Colorado i na University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Teksas. Doktorirala je 2008. na Medicinskom fakultetu u Splitu gdje je od 2007. do 2018. radila na Katedri za histologiju i embriologiju. Od 2018. godine je redovita profesorica na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Za vrijeme studija osnovala je splitsku podružnicu studentske udruge CroMSIC, u Dallasu je utemeljila udrugu postdoktoranada, a nakon povratka u Hrvatsku pokrenula je hrvatski ogranak Cochrane kolaboracije te bila prva direktorica Hrvatskog Cochranea. Od 2010. do 2011. bila je prodekanica za znanost Medicinskog fakulteta u Splitu. Zamjenica je voditelja doktorskog studija Translacijska istraživanja u biomedicini Medicinskog fakulteta u Splitu. Od 2020. godine voditeljica je Centra za medicinu i zdravstvenu zaštitu utemeljene na dokazima na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Bavi se istraživanjima iz područja znanstvene metodologije, medicine utemeljene na dokazima, sinteze dokaza, kliničke epidemiologije i boli. Svojim istraživanjima iz znanstvene metodologije istražuje metode koje se koriste u biomedicinskim istraživanjima te predlaže rješenja kako se te metode i prakse mogu poboljšati. Nizom istraživanja o načinu na koji autori Cochraneovih sustavnih pregleda analiziraju rizik od pristranosti u randomiziranim kontroliranim pokusima sa suradnicima je pokazala kako se u tim postupcima procjene često griješi te je za jedno takvo istraživanje 2020. godine od međunarodne organizacije Cochrane dobila nagradu Bill Silverman Prize koja se dodjeljuje jednom godišnje, i kojom Cochrane nagrađuje znanstveni rad koji je prepoznat kao najbolja kritika Cochraneu, s idejom da kroz kritiku učimo na greškama.

Profesorica Puljak vrlo je aktivna i u popularizaciji znanosti. Voditeljica je edukacije u Hrvatskom Cochraneu. Sudjelovala je u organizaciji i aktivnostima Festivala znanosti, Noći istraživača i Tjedna mozga. U okviru projekta popularizacije znanosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (MZOS) prevela je knjigu Gdje su dokazi? koja je objavljena u ožujku 2014. godine u nakladi Profila. Urednica je neprofitnog edukativnog portala Dokazi u medicini, koji je u okviru drugog projekta popularizacije znanosti MZOS-a pokrenula 2014. godine, a na kojem skupina liječnika i znanstvenika volonterski odgovara na pitanja građana o djelotvornosti i sigurnosti alternativnih terapija korištenjem najboljih dokaza u medicini. Od 2013. do 2018. godine vodila je projekt prevođenja sažetaka Cochrane sustavnih pregleda na hrvatski jezik. Za svoj doprinos razvoju medicine utemeljene na dokazima dobila je 2017. godine nagradu Chris Silagy Prize od Cochranea.