Uprava Hrvatskog katoličkog sveučilišta i sudionici okruglo stola

Uprava Hrvatskog katoličkog sveučilišta i sudionici okruglo stola

Zamjenica predsjednika Zaklade Konrad Adenauer prof. dr. sc. Beate Neuss s Instituta za političke znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta Chemnitz  u pratnji direktora ureda Zaklade Konrad Adenauer u Hrvatskoj dr. Michael A. Langea i  Luke Đurića, koordinatora projekata u Hrvatskoj i Sloveniji te zamjenika direktora Ureda Zaklade, posjetila je Hrvatsko katoličko sveučilište. 

Susretu s profesoricom Neuss nazočili su rektor HKS-a prof. dr. sc. Željko Tanjić, prorektor za nastavu prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. d.h.c. Emilio Marin i prorektor za znanost prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić. Uprava HKS-a upoznala je profesoricu Neuss s nastankom, razvojem i budućim planovima našeg Sveučilišta. Obje delegacije izrazile su zadovoljstvo dosadašnjom i dogovorile intenzivniji rad na budućim zajedničkim projektima HKS-a, Zaklade i Sveučilišta Chemnitz. Nakon razgovora rektor Tanjić i gosti iz Zaklade razgledali su Hrvatsko katoličko sveučilište. 

Profesorica Neuss je u posljepodnevnim satima održala predavanje “Političko obrazovanje u Njemačkoj”, nakon kojeg je uslijedio okrugli stol “Političko obrazovanje temeljeno na demokršćanskim vrijednostima”. U panel diskusiji sudjelovali su prof. dr. sc. Gordan Črpić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, prof. dr. sc.Tihomir Cipek s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te dr. sc. Stjepo Bartulica s Hrvatskog katoličkog sveučilišta/Udruga Centar za obnovu kulture.

Zaklada Konrad Adenauer (KAS) je politička zaklada Savezne Republike Njemačke koja svojim programima i projektima doprinosi aktivno međunarodnoj suradnji i sporazumijevanju . Ured Zaklade Konrad Adenauer u Zagrebu podržava izgradnju i nadogradnju demokratskog društva i pravne države te socijalnog tržišnog gospodarstva. Konkretna težišta aktivnosti Zaklade u Hrvatskoj su dijalog s političkim strankama, mediji i demokracija, društvo i Europa – Europa u društvu, lokalna zajednica i Europa, gospodarska politika u ujedinjenoj Europi, vrijednost i gospodarstvo te politička komunikacija.www.kas.de/kroatien/hr/

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište