Prof. dr. sc. Tomislav Ivančić
Počni misliti dobro, vjeruj u dobro, govori dobro, čini dobro i garantiram ti bit ćeš zdrav
Doživio je snagu Duha Svetoga.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište