Profesor J. A. McAdams i rektor Željko Tanjić

 

Hrvatsko katoličko sveučilište