Prof. dr. sc. Livia Puljak, redovita profesorica Hrvatskog katoličkog sveučilišta, u rujanskom broju Cochraneove knjižnice objavila je sustavni pregled literature o učinku kanabinoida na demenciju. Pregled se nalazi na poveznici

Demencija je česta kronična bolest. Uglavnom pogađa starije odrasle osobe, a obilježena je progresivnim padom kognitivnih i funkcionalnih sposobnosti. Mogućnosti liječenja demencije su ograničene. Kanabinoidi su jedna od potencijalnih terapijskih mogućnosti koji se istražuju za liječenje demencije. U Cochraneovom sustavnom pregledu, istraživanju koje je vodila prof. dr. sc. Livia Puljak i provela zajedno sa suradnicima iz nekoliko hrvatskih zdravstvenih ustanova, pretražena je znanstvena literatura kako bi se analizirali dokazi iz istraživanja o djelotvornosti i sigurnosti kanabinoida na oboljele od demencije.

Rezultati istraživanja pokazuju kako na temelju podataka iz četiri mala, kratka i heterogena, placebom kontrolirana ispitivanja, ne možemo biti sigurni imaju li kanabinoidi korisne ili štetne učinke na demenciju. Ako kanabinoidi imaju koristi za osobe s demencijom, učinci mogu biti premali da bi bili klinički značajni. Za odgovarajuću procjenu učinaka kanabinoida na demenciju potrebna su nova, kvalitetna istraživanja s duljim praćenjem ispitanika.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Cochrane Database of Systematic Reviews čiji je čimbenik odjeka (engl. journal impact factor) za 2020. godinu 9,266.