U petak 22. lipnja 2018. tijekom svog boravka u Parizu, u svezi sa suradnjom sa Sveučilištem Sorbonne, prorektor za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Emilio Marin, na sjednici u Francuskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Razreda za humanističke znanosti, Institut de France, predstavio je knjige: Evangeliarium Spalatense, ed. M. Matijević Sokol, T. Galović, Split 2016, te E. Marin et al., Forum Naronitanum, Vid 2017.