Prorektor za međunarodnu suradnju Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. d.h.c. Emilio Marin sudjelovao je u srijedu,  29. siječnja 2020. godine,  na poziv gospodina Abdeljalila Lahjomria, tajnika Kraljevske akademija Maroka i Nj.E. Jasne Mileta, veleposlanice Republike Hrvatske,  na znanstvenoj konferenciji “La Croatie comme horizon de pensée”.

Tom prigodom prorektor Marin održao je predavanje “Salona et Narona, deux sites archéologiques ouverts sur la Méditerranée, et la présence de saint Jérôme en Dalmatie romaine”, o nalazištima Salone i Narone, povodom  200. obljetnice osnivanja Arheološkog muzeja u Splitu i 1600 godina od smrti svetog Jeronima, crkvenog naučitelja i zaštitnika prevoditelja. Uz profesora Marina predavanja su održali prof. dr. sc. Milan Mihaljević  i prof. dr. sc. Tatjana Paić-Vukić. Glazbenu baštinu Međumurja predstavila je Lidija Bajuk sa svojim kvartetom.