Vijeće Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta na 8. sjednici održanoj 28. listopada 2021. godine većinom glasova prisutnih članova izabralo je za prodekane Medicinskog fakulteta doc. dr. sc. Elviru Lazić Mosler i doc. dr. sc. Vjekoslava Peitla.

Doc. dr. sc. Elvira Lazić Mosler obnašat će dužnost prodekana za nastavu i studente Medicinskog fakulteta, dok će doc. dr. sc. Vjekoslav Peitl obnašati dužnost prodekana za poslijediplomske studije i suradnju s nastavnim bazama Medicinskog fakulteta.

Senat Hrvatskog katoličkog sveučilišta 9. studenog 2021. je jednoglasno potvrdio doc. dr. sc. Elviru Lazić Mosler i doc. dr. sc. Vjekoslava Peitla za prodekane Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Doc. dr. sc. Elvira Lazić Mosler diplomirala je 2006. na studiju medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na istom fakultetu 2012. Od 2011. zaposlena je u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku, prvotno kao specijalizantica, potom kao specijalist dermatologije i venerologije, a posljednjih pet godina radi kao voditelj Odjela za dermatologiju i venerologiju.
2016. je izabrana u zvanje docenta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu te od tada kontinuirano sudjeluje u nastavi. Autor je petnaest znanstvenih radova te član brojnih europskih i hrvatskih znanstvenih i stručnih društava iz područja imunologije i dermatovenerologije.

 

 

 

Doc. dr. sc. Vjekoslav Peitl diplomirao je 2005. na studiju medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Godine 2017. je na istom  fakultetu postao doktor znanosti. Iste godine je izabran u zvanje docenta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Od 2010. zaposlen je na Klinici za psihijatriju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu, prvotno kao specijalizant, potom kao specijalist psihijatrije, odnosno subspecijalist biologijske psihijatrije. Urednik je dvije knjige te autor više od stotinu publikacija iz područja psihijatrije. Jedan je od glavnih urednika međunarodno indeksiranog znanstvenog časopisa „Archives of Psychiatry Research“.