Privremena lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju nalazi se na linku.