Hrvatsko katoličko sveučilište pripremilo je ove godine Priručnik za studente u kojem se nalaze pozdravna Riječ rektora, prof. dr. sc. Željka Tanjića, Sveučilišni kalendar i Raspored sati. Između ostalog studenti su dobili i Podsjetnik o pravilima ponašanja na Sveučilištu te Mali brucoški leksikon kako bi se studenti prve godine što prije i lakše uklopili u novu okolinu. Priručniku su doprinijeli i asistenti Studijskog odjela psihologije koji su napisali Mali savjetnik za uspješno učenje.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište