PRIJAVE za upis na preddiplomske sveučilišne studije Povijest, Povijest (dvopredmetni) Sociologija, Sociologija (dvopredmetni) i Sestrinstvo u JESENSKOM upisnom roku otvorene su do 29. kolovoza 2022. godine! 
Više informacija na poveznici: https://www.unicath.hr/upisi/preddiplomski-sveucilisni-studiji


UPISI na preddiplomske sveučilišne studije U JESENSKOM upisnom roku provodit će se 21. rujna 2022. godine NA DALJINU!.

Molimo Vas da pravovremeno pripremite potrebne dokumente koje će biti potrebno učitati!

Korisničke podatke zaprimit ćete na adresu e-pošte koju ste ostavili u Postani student-u! Upis ćete moći izvršiti putem računala ili mobitela.

Pristupnik koji ne pristupi upisu na daljinu u naznačenom roku, odnosno ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao – gubi pravo upisa.

Za upis na daljinu molimo pripremite sljedeće dokumente  – pazite na format, jer će iste biti potrebno učitati!
1. fotografiju u digitalnom obliku (za izradu studentske iskaznice) jpg. format
2.vlastoručni potpis u digitalnom obliku (detaljnje upute bit će objašnjene tijekom postupka upisa) jpg. format
3. dokaz o uplati troškova upisnine (svi studiji osim Sestrinstvo izv.; primjere uplatinica pogledajte niže)
4. dokaz o uplati troškova upisnine i participacije u troškovima studiranja ( primjere uplatnica pogledajte niže) pdf.
5.  pristupnici koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije; pdf.

Primjere uplatnica možete pronaći niže.

  • Dokaz o uplati troškova upisa i participacije u troškovima studiranja:
    • pristupnici redoviti studenti od 1. do 40. upisnog mjesta, pristupnici unutar kvote za strane državljane, kvote Hrvati izvan Republike Hrvatske ili kao pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti  (preddiplomski sveučilišni studiji) uplaćuju upisninu u iznosu od 700,00 kn (pdf.)
    • prilikom uplaćivanja troška upisa i participacije uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku:

  • pristupnici izvanredni studenti uplaćuju upisninu u iznosu od 300,00 kn i najmanje 1.  ratu pune participacije u troškovima studiranja pdf.